| ติดต่อเรา

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053 944179 - 80
E-mail : edserv@eng.cmu.ac.th